Uutiset

28.1.2020AJOKOE 1.2.2020Lue lisää »24.1.2020VIERASKORTTIEN OSTAMISESTALue lisää »18.1.2020RIISTAKARNEVAALI 15.2.2020Lue lisää »

Talvikokous 28.1.2018

KALAJOEN ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURAN TALVIKOKOUS

27.1.2019 HYÖTYPYTINGILLÄ KLO 19

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

Pekka Isopahkala avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN PJ:N JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajana toimi Seppo Tuomainen ja sihteerinä Ritva Nuorala

3. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN (2) JA

    ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Jaakola ja Mika Ängeslevä, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN  KÄSITTELY

Työjärjestys hyväksyttiin

6. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS V:LTA 2018

Toimintakertomus hyväksyttiin

7. ESITETÄÄN TILIKERTOMUS V:LTA 2018

Tilikertomus esitettiin ja hyväksyttiin.

8. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ

  -tili-ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

 

9. VALITAAN METSÄSTYSSEURALLE UUSI PUHEENJOHTAJA

   - Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Nuorala

10.HALLITUKSEN JÄSENET OVAT: Tuomas Laakko, Henry Vehviläinen, Samuli Isopahkala, Markku Kurikkala, Pekka Kantola ja Pekka Isopahkala

 

11.SUORITETAAN TILINTARKASTAJIEN TAI TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARATILINTARKASTAJIEN TAI VARATOIMINNANTARKASTAJIEN (2) VAALI

    - 2019 Alasimi Taisto ja Junnikkala Heikki

               varalla: Stolp Pekka ja Tuomainen Seppo

12.MÄÄRÄTÄÄN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS SEKÄ HINNAT     VIERASKORTEILLE SEKÄ PÄÄTETÄÄN HIRVENPYYNNIN VIERASPYYNNISTÄ


     -jäsenmaksu 30€, vuosikortti 65€ 

     -koejäsenen maksu 30€

     -liittymismaksu 35€, alle 20v 20€

     -vesilinnunpyyntiin päivämaksu 20€ vain Letonlahdelle

      -vieraskortit kyyhkysen-, jäniksenpyyntiin 20€/pv tai 65€/kausi

       (huom! kyyhkysenpyynti vain 10 ensimm.päivää 10.- 19.8.) ja  

       pienpetopyyntiin 20€/kausi jäsenen mukana.

     -hirvenpyyntiin otetaan vieraita seuran jäsenen mukana 50€/pv,  yritysvieras 300€/pv.

 

Vieraskorteille mahdollista tietokonepäätemaksu seuran tilille FI71 5099 0740 0081 65. Kuittiin vieraan ja seuran jäsenen nimi sekä mihin pyyntiin vieraskortti on ostettu. Kuitti ja luvat on oltava mukana pyynnissä.

13. PORUKKAPYYNTIIN KAURIINPYYNNISSÄ SAA OSALLISTUA NEKIN, JOTKA KIINTIÖNSÄ OVAT AMPUNEET. HEIDÄN AMPUMA KAURIS ARVOTAAN PORUKKAPYYNNIN OSALLISTUJIEN KESKEN SILLE,JOKA EI KAURISTAAN VIELÄ OLE AMPUNUT. PORUKKAPYYNTIÄ EI RAJATA. HENKILÖITÄ PYYNNISSÄ VÄHINTÄÄN KAKSI, JOISTA VÄHINTÄÄN TOISELLA ON KAURIS PYYTÄMÄTTÄ.

14.VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.


15.VALITAAN EDUSTAJAT KENNELPIIRIN KOKOUKSEEN

               Juola Markku - varalla Juola Pia

                Kotiaho Jari - varalla Laakko Tuomas

   Kauppi Terho - varalla Manninen Marjo


16.PÄÄTETÄÄN RHY:LLE TEHTÄVISTÄ ESITYKSISTÄ

    - Rhy:n kokous to 21.2.2019 klo 18 Hyötypytingillä. Edustajana Pekka Nuorala


17.JAOSTOJEN JÄSENET

     -nähtävillä mm. Pytingin ilmoitustaululla

18.MUUT ESILLETULEVAT ASIAT

     -Käyttöbassetit metsästyskoirien jälestämiskoe 12 koiralle 25.-26.5.2019 ja 3.-4.8.2019 maastona Kelkkala-Kouri-Kirkkomaanmetsä-Pitkäräme-Kannistonneva, yhteyshenkilö Sanna Hietala

      -KaEr vesityö- ja jälkikoe  6.7. ja 20.7., peltokoe 23.11 ja 14.12.2019 yhteyshenkilöinä Jouni Haapanen ja Tiina Eskelinen

riistakorttiarvonta:

      Reppu - Jorma Jaakola, asepussit - Miska Vähäoja ja Pekka Nuorala, puhdistussarja - Erkki Nuorala, ruokatermos - Marko Jaakola, puukko - Joni Kuljunlahti, henkselit - Joni Jaakola, aseöljyt - Marko Mäkelä ja Ritva Nuorala, puhdistusvaahto - Mika Ängeslevä, lippis - Juhani Liias

19.KOKOUS PÄÄTETTIIN KLO 20.05