Uutiset

15.1.2022JOHTOKUNNAN PÄÄTÖS KAURIINPYYNNISTÄLue lisää »11.1.2022OMA RIISTASTALue lisää »8.11.2021METSÄSTYKSESTÄ ILMOITTAMINEN HEVOSREITTIEN LÄHELLÄLue lisää »

Talvikokous 25.4.2021

KALAJOEN ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURAN TALVIKOKOUS

25.4.2021HYÖTYPYTINGILLÄ KLO 19

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

Pekka Nuorala avasi kokouksen.

Palkittiin KVA-LUME Tilken Never Forget (Kurikkala Mervi, Karhula Ari)

2. KOKOUKSEN PJ:N JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajana toimi Harri Heusala ja sihteerinä Ritva Nuorala

3. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN (2) JA

    ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Kärjä ja Ari Karhula, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN  KÄSITTELY

Työjärjestys hyväksyttiin

6. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS V:LTA 2020

Toimintakertomus hyväksyttiin

7. ESITETÄÄN TILIKERTOMUS V:LTA 2020

Tilikertomus esitettiin ja hyväksyttiin.

8. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ

  -tili-ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

9.HALLITUKSEN JÄSENET OVAT: Tuomas Laakko, Henry Vehviläinen, Samuli Isopahkala, Markku Kurikkala, Pekka Kantola ja Harri Heusala

10.SUORITETAAN TILINTARKASTAJIEN TAI TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARATILINTARKASTAJIEN TAI VARATOIMINNANTARKASTAJIEN (2) VAALI

    - 2021 Alasimi Taisto ja Junnikkala Heikki

               varalla: Stolp Pekka ja Tuomainen Seppo

11.MÄÄRÄTÄÄN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS SEKÄ HINNAT     VIERASKORTEILLE SEKÄ PÄÄTETÄÄN HIRVENPYYNNIN VIERASPYYNNISTÄ


     -jäsenmaksu 30€, vuosikortti 65€ 

     -koejäsenen maksu 30€

     -liittymismaksu 35€, alle 20v 20€

     -vesilinnunpyyntiin päivämaksu 20€ vain Letonlahdelle

      -vieraskortit kyyhkysen-, jäniksenpyyntiin 20€/pv tai 65€/kausi

       (huom! kyyhkysenpyynti vain 10 ensimm.päivää 10.- 19.8.) ja  

       pienpetopyyntiin 20€/kausi jäsenen mukana.

     -hirvenpyyntiin otetaan vieraita seuran jäsenen mukana 50€/pv,  yritysvieras 300€/pv.

 

Vieraskorteille mahdollista tietokonepäätemaksu seuran tilille FI71 5099 0740 0081 65. Kuittiin vieraan ja seuran jäsenen nimi sekä mihin pyyntiin vieraskortti on ostettu. Kuitti ja luvat on oltava mukana pyynnissä.

12.VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

13. Keskusteltiin sääntömuutoksesta 4§ ja 5§ osalta. Sääntömuutosta ei hyväksytty.

14.VALITAAN EDUSTAJAT KENNELPIIRIN KOKOUKSEEN

               Juola Markku - varalla Juola Pia

                Kotiaho Jari - varalla Laakko Tuomas

   Kauppi Terho - varalla Manninen Marjo


15.PÄÄTETÄÄN RHY:LLE TEHTÄVISTÄ ESITYKSISTÄ

    - Rhy:n kokous vielä tällä hetkellä auki. 


16.JAOSTOJEN JÄSENET

    - maanvuokrajaoston puheenjohtakaksi valittiin Esa Nuorala.

     - jaostot nähtävillä mm. Pytingin ilmoitustaululla

17.KOIRAKOKEET JA KOEANOMUKSET

-noutajat: 16.6. Kouri

-KaEr 19.6., 3.7. ja 17.7. vesityö

-KaEr 30.10. peltokoe

(KaEr yhteyshenkilöinä Haapanen Jouni ja Eskelinen Tiina)

18.MUUT ESILLETULEVAT ASIAT

     -esitettiin Keskisen rättikotan paikalle puista kotaa. Esitys sai         kannatusta.

     -vieraskorteissa mainittava Eteläpuolen Metsästysseuran  varsinaisen jäsenen nimi, jonka mukana vieras on pyynnissä

     

19.KOKOUS PÄÄTETTIIN KLO 19.46