Uutiset

29.11.2020KAURISKAADOT 2020Lue lisää »17.11.2020metsäkanalinnun pyynnistäLue lisää »20.8.2020vieraskorteistaLue lisää »

Talvikokous 2.2.2020

KALAJOEN ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURAN TALVIKOKOUS

2.2.2020 HYÖTYPYTINGILLÄ KLO 19

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

Pekka Nuorala avasi kokouksen.

Palkittiin SM2 venäjänajokoira Riistahirmun Ruzina (Pia Juola) ja 

KVA-L Tilken Never Forget (Kurikkala Mervi, Karhula Ari)

2. KOKOUKSEN PJ:N JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajana toimi Juhani Liias ja sihteerinä Ritva Nuorala

3. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN (2) JA

    ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Kärjä ja Vesa Liias,jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN  KÄSITTELY

Työjärjestys hyväksyttiin

6. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS V:LTA 2019

Toimintakertomus hyväksyttiin

7. ESITETÄÄN TILIKERTOMUS V:LTA 2019

Tilikertomus esitettiin ja hyväksyttiin.

8. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ

  -tili-ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

9.HALLITUKSEN JÄSENET OVAT: Tuomas Laakko, Henry Vehviläinen, Samuli Isopahkala, Markku Kurikkala, Pekka Kantola ja Harri Heusala

10.SUORITETAAN TILINTARKASTAJIEN TAI TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARATILINTARKASTAJIEN TAI VARATOIMINNANTARKASTAJIEN (2) VAALI

    - 2020 Alasimi Taisto ja Junnikkala Heikki

               varalla: Stolp Pekka ja Tuomainen Seppo

11.MÄÄRÄTÄÄN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS SEKÄ HINNAT     VIERASKORTEILLE SEKÄ PÄÄTETÄÄN HIRVENPYYNNIN VIERASPYYNNISTÄ


     -jäsenmaksu 30€, vuosikortti 65€ 

     -koejäsenen maksu 30€

     -liittymismaksu 35€, alle 20v 20€

     -vesilinnunpyyntiin päivämaksu 20€ vain Letonlahdelle

      -vieraskortit kyyhkysen-, jäniksenpyyntiin 20€/pv tai 65€/kausi

       (huom! kyyhkysenpyynti vain 10 ensimm.päivää 10.- 19.8.) ja  

       pienpetopyyntiin 20€/kausi jäsenen mukana.

     -hirvenpyyntiin otetaan vieraita seuran jäsenen mukana 50€/pv,  yritysvieras 300€/pv.

 

Vieraskorteille mahdollista tietokonepäätemaksu seuran tilille FI71 5099 0740 0081 65. Kuittiin vieraan ja seuran jäsenen nimi sekä mihin pyyntiin vieraskortti on ostettu. Kuitti ja luvat on oltava mukana pyynnissä.

12.VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.


13.VALITAAN EDUSTAJAT KENNELPIIRIN KOKOUKSEEN

               Juola Markku - varalla Juola Pia

                Kotiaho Jari - varalla Laakko Tuomas

   Kauppi Terho - varalla Manninen Marjo


14.PÄÄTETÄÄN RHY:LLE TEHTÄVISTÄ ESITYKSISTÄ

    - Rhy:n kokous to 20.2.2020 klo 18 Raution metsästysmajalla. Edustajana Pekka Nuorala


15.JAOSTOJEN JÄSENET

     -nähtävillä mm. Pytingin ilmoitustaululla

16.KOIRAKOKEET JA KOEANOMUKSET

-noutajat: 15.7. ja 29.7.2020 Siikajärvi

-KaEr 18.7. ja 1.8.2020 vesi-ja jälkityö

-KaEr 7.-8.11.2020 peltokoe

(KaEr yhteyshenkilöinä Haapanen Jouni ja Eskelinen Tiina)

17.MUUT ESILLETULEVAT ASIAT

     -Tuomas Laakko jättää kaurisvastaavan tehtävän

     -vieraskorteissa mainittava Eteläpuolen Metsästysseuran  varsinaisen jäsenen nimi, jonka mukana vieras on pyynnissä

     -3.5.2020 päätetty ryhmänäyttely siirretty 10-12.7.2020 DogShow:n yhteyteen, talkooväkeä tarvitaan näyttelyn makkaranmyyntiin

18.KOKOUS PÄÄTETTIIN KLO 20.03