Uutiset

7.10.2022nuotioistaLue lisää »5.9.2022hirvenhaukun pm-kisa 24.-25.9.2022Lue lisää »24.8.2022Linnunhaukkukoe 29.8.2022Lue lisää »


 

KALAJOEN ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURAN TALVIKOKOUS 30.1.2022

HYÖTYPYTINGILLÄ KLO 19

 

1.KOKOUKSEN AVAUS 

Kokouksen avasi Pekka Nuorala. Hän kertoi Oma Riistaan tiluksien selvittämistä. Seuralla on vuokraamattomia tiloja jonkin verran eli valkoisia alueita Oma Riistan kartalla.

Lisäksi Oma Riista olisi jokaisen hyvä ottaa  käyttöön.

 

 Palkitaan Riistahirmun Fenix KVA Jänis (om.Pia ja Markku Juola) ja  Hilipan Halti MVA (om. Esa Nuorala)

 

2.KOKOUKSEN PJ:N JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pyörre ja sihteeriksi Ritva Nuorala

 

3. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN (2) JA

    ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

Valittiin Markku Juola ja Jorma Jaakola

 

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN  KÄSITTELY

Työjärjestys hyväksyttiin.

 

6. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS V:LTA 2021

Pekka Nuorala esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen. Peltopyyhavainnot lisääntyneet.

Osallistuimme Dogshow -koiranäyttelyyn makkara- ja kahvimyynnillä.

 

7. ESITETÄÄN TILIKERTOMUS V:LTA 2021

Pekka Nuorala esitteli tilikertomus, joka hyväksyttiin.

 

8. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

9. TOIMITETAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Pekka Nuorala

 

10. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET

·         erovuorossa: Vehviläinen Henry, Isopahkala Samuli ja Heusala Harri

Erovuoroiset hallituksen jäsenet jatkavat vuodet 2022 ja 2023

 

11.TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA  VARATOIMINNANTARKASTAJIEN (2) VALINTA

    - 2021 Alasimi Taisto ja Junnikkala Heikki

              varalla: Stolp Pekka ja Tuomainen Seppo

Vuodelle 2022 toiminnantarkastajiksi valittiin Alasimi Taisto ja Junnikkala Heikki, varalle Stolp Pekka ja Jaakola Jorma

 

12.MÄÄRÄTÄÄN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS SEKÄ HINNAT   VIERASKORTEILLE

SEKÄ PÄÄTETÄÄN HIRVENPYYNNIN VIERASPYYNNISTÄ SYKSYLLE 2022

     - hallituksen esitys:

                      *koejäsen 30€

                      *jäsenmaksu 30€, vuosikortti 65€ 

                      *liittymismaksu 35€, alle 20v 18€

                      *vesilinnunpyyntiin Letonlahdelle 20€/pv

                      *vieraskortit kyyhkysenpyynti 20€/pv tai 65€/kausi jäsenen  seurassa

                       (huom! kyyhkysenpyynti 10.-19.8.)

                      * jäniksenpyyntiin jäsenen mukana 20€/pv tai 65€/kausi

*pienpetopyyntiin 20€/kausi jäsenen mukana

*hirvenmetsästykseen otetaan vieraita syksyllä 2022

 

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

 

 

 

    

13.VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Pekka Nuorala esitteli v.2022 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Talousarvioon kommenttia, että Leton tiehoitomaksu yritetään poistaa.

 

 

14.VALITAAN EDUSTAJAT KENNELPIIRIN KOKOUKSEEN

     - 2022 Kotiaho Jari - varalla Laakko Tuomas

     Kauppi Terho - varalla Manninen Marjo

     Juola Markku - varalla Juola Pia

 

 

15.PÄÄTETÄÄN RHY:LLE TEHTÄVISTÄ ESITYKSISTÄ

    - Rhy:n kokous 24.2.2022 klo 19 Alavieskan maja

Esitetään, että rhy:n yhteispyyntialueelle anottaisiin ilveksenpyyntilupaa. Alue on sen verran suuri, että rhy:n alueelle saisi 3-4 ilveslupaa. Eteläpuoli sitoutuu ilveksenpyyntin mukaan.

Rhy:n hallituksessa on erovuoroisena Pekka Nuorala. Esitämme, että hän jatkaa rhy:n hallituksessa.

 

16.VALITAAN JAOSTOJEN JÄSENET

    -  Juola Markku  tulee Matti Rahjan tilalle kämppäjaostoon. 

       Ängeslevä Joel kämppäjaostoon Heikki Linnan tilalle.

       Juola Jose lisätään maanvuokrajaostoon.

       Saarela Konsta nuorisojaostoon Ängeslevä Joelin tilalle.

 

17. KOIRAKOKEET JA MAASTOANOMUKSET

    - KaEr  vesityö: 2.7., 16.7. ja 30.7.2022

      (KaEr yhteyshenkilöinä Eskelinen Tiina ja Haapanen Jouni              0445685519)

 

18. MUUT ASIAT

    - 22.-24.7.2022 Kaladog-Show:n talkoista keskustelua   

    Näyttelytalkoisiin osallistutaan, mutta suunnittelu pitää aloittaa aikaisemmin keväällä. Talkoolaiset sitoutuvat siihen hommaan, mihin lupautuvat.    

    - vieraskorteissa mainittava eteläpuolen jäsenen nimi, jonka kanssa    on pyynnissä ja  pyydettävä riista

    - majan vakuutusmaksua nostetaan, koska rakennuskustannukset ovat nousseet eikä nykyisellä vakuutuskorvauksella pysty rakentamaan uutta, jos nykyinen tuhoutuu.

    - esitettiin, että kaikki seuran jäsenet olisivat jäseniä ja maanvuokrajäsenet ja maanomistajat muuttuisivat tavallisiksi jäseniksi, joille tulisi myös pieni jäsenmaksu.

                     

    - Pekka Nuorala kertoi metsähallituksen ja rhy:n  Helmi-hankkeesta, mikä keskityisi vesilintujen suojeluun pienpetoja poistamalla kalajokisuun, letonnokan ja vihaslahden alueella. Eteläpuolen ja KalMy:n seura tekisi sopimuksen rhy:n ja metsähallituksen kanssa. Hankkeeseen sitoutuu muutama nimetty metsästäjä, jotka saavat nimellisen korvauksen.

   

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 20.31