Uutiset

20.5.2022Metsästäjätutkinto 2022Lue lisää »20.5.2022Särkkäinportin ampumapaikan väärinkäyttöäLue lisää »20.5.2022JÄSENANOMUKSETLue lisää »

Kesäkokous 1.8.2021

ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUS 1.8.2021

HYÖTYPYTINGILLÄ KLO 19

 

1.Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Pekka Nuorala ja kehotti seuran väkeä  käyttämään Oma Riistaa saalisilmoituksissa. Toisen pyyntiä ei saa häiritä ja pelloilla ajelu tulee lopettaa.

 

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

                      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Nuorala

3. Kokouksen sihteerin valinta

                      Kokouksen sihteeriksi valittiin Ritva Nuorala

 

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

                      Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Topi Annala ja Heikki Annala jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

 

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

6. Esityslistan hyväksyminen

                      Esityslista hyväksyttiin

 

7. Vesilinnunpyynti

    Hallituksen esitys:

    pyyntiaika: valtionaika

    rauhoitusalueet: 1.Kuljunsillalta alaspäin

                                2.Tyngän sillalta Äijänsatamaan

                                3.Kivijärvi

                                4.Ylivieska-tie- Sipintie- Kalajoki- 8-tie –välinen alue

                                5.Roope Heikkilän viljelysmaat

                                6.Mty Ranta-Heikkilän viljelysmaista Pirttineva

                                7.Kari Ojalan viljelysmaat

 vieraskortit: Letonlahdelle   20€/pv

    - elokuulla luotiaseet kielletty

- leiripaikat pidettävä siistinä

- metsästäjä kerää ampumansa hylsyt maastosta

- kunnioitetaan toisten ruokintapaikkoja

- pelloilta ei pyyntiä, jos sato korjaamatta

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

 

8. Metsäkanalinnunpyynti

    Hallituksen esitys:

  • mahdollisuus käyttää kyyhkysenpyynnissä  pienoiskivääriä, muuten luotiaseitten käyttö metsästyksessä elokuulla kielletty
  • vieraskortteja kyyhkysen pyyntiin 20€/päivä tai 65€/kausi (10pv)  jäsenen seurassa 10.-19.8.21 välisenä aikana
  • AMPUJA KERÄÄ AMPUMANSA HYLSYT MAASTOSTA
  • riistapellon tekemiseen maanomistajan lupa
  • ei ammuta puimattomilla viljapelloilla, kuvia saa käyttää

kiintiö:  3 kanalintua, joista yksi saa olla metso (1.10.2021 alkaen pyyntikauden loppuun)

- Saalismetsot ilmoitettava sihteerille

- Vieraspyynti 20€/pv jäsenen mukana – saalis isännän kiintiöstä pois, pyylle ei kiintiötä

- Suositellaan naarasteeren rauhoittamista

    rauhoitetaan:  koppelo, peltopyy, riekko

  • kanakoirajaosto päättää fasaaninpyynnistä istuttamiensa fasaanien osalta, muuten fasaani rauhoitettu

    Hallituksen esitys hyväksyttiin.

 

9. Jäniksenpyynti

    Hallituksen esitys:

    - valtion pyyntiaika

    - vieraskortteja 20€/pv tai 65€/kausi jäsenen mukana

    - piharusakoitten "porukkapyynti" sovittuna ajankohtana,kiinteistön      omistajalta lupa, jos pyynti talojen lähellä. Porukkapyynnissä hyvä olla vetäjä. Kyläläisiltä tullut toiveita, että pyyntialueita                   laajennettaisiin kylien eri osiin.

Esitys hyväksyttiin

  

10.Hirvenpyynti

  • käsitellään hirvikokouksessa  12 .9.2021 klo 19, samassa kokouksessa esitetään 2022 talvikokoukseen mielipide syksyn 2022 hirvenpyynnin vieraspyynnistä
  • syksyn 2021 hirvenpyyntiin otetaan vieraita: yritysjäsen 300€/pv, seuran jäsenen mukana henkilöjäsen 50€/pv
  • jos vieras haluaa sarvet trofeeksi, hän maksaa seuran tilille 100€/piikki (otettava huomioon mahd.sarvirajoitus).

      

11.Kaurispyynti

     Hallituksen esitys:

- 1 kauris/metsästäjä (henkilökohtainen kiintiö)

- kauriille ei vieraspyyntiä / vieraskorttia

- porukkapyynti (väh.2 hlö) sallittu, mukana oltava vähintään yksi, jolla   ei ole kauriskaatoa tälle pyyntikaudelle

- hallituksella mahdollisuus rajoittaa pyyntiä

- Ilmoitus kaadosta Oma Riistaan (laki vaatii) ja Ritva Nuoralalle heti kaadon tapahduttua.

- valtion pyyntiaika

- ei kevätpyyntiä

- kiväärillä metsästettäessä muistettava suorittaa merkkiammunta

- kauriinpyynnissä käytetään vähintään oranssia lakkia turvallisuuden vuoksi.

- kaurispyyntiin johtaja (esim.koiramies), joka vastaa turvallisuudesta:oranssi lakki vähintään.

-esitettiin, että ammutaan vain yksi kauris kerrallaan yhdestä pyyntitilanteesta.  Esitystä kannatettiin ja hyväksyttiin.

Kauriinpyynnin esitys huväksyttiin lisäyksillä.

 

                     

12.Ketun- ja pienpetopyynti

- pienpetopyynnissä (kettu+supi) mahdollisuus käyttää houkutuspyyntiä ja elokuulla luotiasetta

  - seurojenvälinen sopimus voimassa

  -vieraskortteja pienpetopyyntiin jäsenen mukana 20€/kausi jäsenen mukana

 

13.Koirakokeet

    - annetaan maastoja ajo-, haukku- vesityö- ja palveluskoirakokeisiin

    - noutajat 16.6.2021 Kouri

    - KaEr vesityö 19.6., 3.7., 17.7.2021

    - HIRV maasto 22.10.2021            

    - KaEr peltokoe 30.10.2021

    - K-P:n haukkuvat lintukoirat:

      - Lohkon valinta 25.-26.9.2021 (Kouri ja Rounio)

      - Maaottelu Suomi – Ruotsi – Norja 6.- 7.11.2021 (Kouri ja Rounio)

      - Söpön haukut 20. – 21.11 2021 (Kouri ja Rounio)

   

14.Uudet jäsenet (anomus 2020)

- Ruhkala Ville, Juola Jose, Montulet Christophe, Kauppi Hannu(mv), jotka hyväksyttiin jäseniksi

 

15. Jäsenanomukset (2021)

   - Nevanperä Simo(mv), Saarela Konsta, Turvanen Tero, Alho Topias(mv), Isokääntä  Tommi, Suomala Jenna(vk), Öljymäki Tiia, Salmi Jarmo(mv), Vetoniemi Elina, Paukkeri Petri(vk)

 

16. Muut asiat

   - vieraskortit mahdollista maksaa verkkopankilla seuran tilille

 FI71 5099 0740 0081 65. Muistettava mainita saaliseläin, metsästäjän nimi, seuran jäsenen nimi ja päivämäärä.  Tulostakaa kuitti mukaan!

  - Lupapaperit oltava mukana pyynnissä

  - On esitetty, että Letonlahdelle tehtäisiin vesistön perkausta, koska lahti on kasvamassa umpeen. Selvitetään, onko Ely-keskukselta tai EU:lta mahdollista anoa kunnostusrahaa. Harri Hepo-ojalta kysytään myös Sotka-rahaa.

  - Riistakolmiolaskentaan velvoitetaan uudet jäsenet, jos ei ole osallistunut muuhun seuran toimintaan (esim.talkoot). Riistanhoitojaosto hoitaa riistakolmiolaskennan.

 - Juho Prittinen kehotti jäseniä käymään ensiapukurssin hätätilanteiden varalta.

 - Hanhenpyynti pellolta on vahinkoperusteinen. Pyyntiin pitää kiinnittää huomiota. Kehotettiin lukemaan Metsästäjä-lehdestä.

 

17.Kokouksen päättäminen

                      Kokous päätettiin klo 19.51

 

 

                                                     

 


Uutiset

Metsästäjätutkinto 2022 (20.05.2022)
METSÄSTÄJÄTUTKINNOT 2022 Pe 10.6. Merenojan yhtenäiskoulu Mediateekki Ma 13.6. Raution metsästysmaja Ti 14.6. Alavieskan metsästysmaja Pe 5.8. Hyötypytinki Ma..

20.05.2022  Särkkäinportin ampumapaikan väärinkäyttöä
20.05.2022  JÄSENANOMUKSET
20.05.2022  Metsästäjäkoulutus 2022Tapahtumakalenteri

AMPUMAKOKEET KIVÄÄRI (Perjantai  20.5.2022 - Perjantai 30.9.2022)
AMPUMAKOKEET KIVÄÄRI La 30.7. klo 10 Pernun ampumarata Pe 5.8. ja Pe 12.8. klo 18 Vasankarin ampumarata Pe 26.8. klo 18 Alavieskan ampumarata La 3.9. ja La 10..

JOUSIAMPUMAKOKEET(Perjantai  20.5.2022 - Perjantai 30.9.2022)

HIRVIAMMUNNAN HARJOITUKSET ALAVIESKAN AMPUMARADALLA(Perjantai  20.5.2022 - Keskiviikko 31.8.2022)

HIRVIAMMUNNAN HARJOITUKSET ALAVIESKAN AMPUMARADALLA(Perjantai  20.5.2022 - Keskiviikko 31.8.2022)