ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUS 30.7.2023

HYÖTYPYTINGILLÄ KLO 19

 

1.Kokouksen avaus

- Tuomas Laakko avasi kokouksen.

 

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Laakko

 

3. Kokouksen sihteerin valinta

- Sihteeriksi valittiin Ritva Nuorala

 

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- Teijo Liias ja Teemu Sauvula, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

 

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokus todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

6. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksyttiin.

 

7. Vesilinnunpyynti

pyyntiaika: valtionaika

rauhoitusalueet: 

1.Kuljunsillalta alaspäin

2.Tyngän sillalta Äijänsatamaan

3.Kivijärvi

4.Ylivieska-tie- Sipintie- Kalajoki- 8-tie –välinen alue

5.Roope Heikkilän viljelysmaat

6.Mty Ranta-Heikkilän viljelysmaista Pirttineva

7.Kari Ojalan viljelysmaat

- elokuulla luotiaseet kielletty

- leiripaikat pidettävä siistinä

- metsästäjä kerää ampumansa hylsyt maastosta

- kunnioitetaan toisten ruokintapaikkoja

- pelloilta ei pyyntiä, jos sato korjaamatta

 

8. Metsäkanalinnunpyynti

 

-      mahdollisuus käyttää kyyhkysenpyynnissä pienoiskivääriä, muuten luotiaseitten käyttö metsästyksessä elokuulla kielletty

-      vieraskortteja kyyhkysen pyyntiin 20€/päivä tai 65€/kausi (10pv) jäsenen seurassa 10.-19.8.23 välisenä aikana

-      AMPUJA KERÄÄ AMPUMANSA HYLSYT MAASTOSTA

-      riistapellon tekemiseen maanomistajan lupa

-      kiintiö: 3 kanalintua,joista yksi saa olla metso. Metson pyynti alkaa 1.10. ja kestää valtion pyyntiajan loppuun.

- Saalismetsot ilmoitettava sihteerille

- Pyylle ei kiintiötä

- Vieraspyynti 20€/pv jäsenen mukana – saalis isännän kiintiöstä pois

- Suositellaan naarasteeren rauhoittamista

rauhoitetaan: koppelo, peltopyy, riekko

-      kanakoirajaosto päättää fasaaninpyynnistä istuttamiensa fasaanien osalta, muuten fasaani rauhoitettu

 

9. Jäniksenpyynti

- valtion pyyntiaika

- vieraskortteja 20€/pv tai 65€/kausi jäsenen mukana

- piharusakoitten "porukkapyynti" sovittuna ajankohtana,kiinteistön omistajalta lupa, jos pyynti talojen lähellä - piharusakkopyyntiin oranssi lakki tai oranssi vaatetus

 

10.Hirvenpyynti

- käsitellään hirvikokouksessa 10.9.2023 klo 19, samassa kokouksessa esitetään 2024 talvikokoukseen mielipide syksyn 2024 hirvenpyynnin vieraspyynnistä

- syksyn 2023 hirvenpyyntiin ei oteta vieraita (hirvi- ja talvikokouksen päätös)

 

11. Kaurispyynti

- 1 kauris/metsästäjä (henkilökohtainen kiintiö)

- kauriille ei vieraspyyntiä / vieraskorttia, vuosikortilla ei hirvieläinpyyntiä (kauris ja hirvi)

- hallituksella mahdollisuus ohjata pyyntiä

- Ilmoitus kaadosta Oma Riistaan ja Ritva Nuoralalle heti kaadon tapahduttua.

- valtion pyyntiaika (1.9.-15.2.)

- ei kevätpyyntiä

- kiväärillä metsästettäessä muistettava suorittaa merkkiammunta

- kauriinpyynnissä käytetään vähintään oranssia liiviä tai takkia ja lakkia

 

12.Ketun- ja pienpetopyynti

- pienpetopyynnissä mahdollisuus käyttää houkutuspyyntiä ja elokuulla luotiasetta

- seurojenvälinen sopimus voimassa

- vieraskortteja pienpetopyyntiin jäsenen mukana 20€/kausi

 

13.Koirakokeet

- annetaan maastoja ajo-, haukku- vesityö- ja palveluskoirakokeisiin

- KaEr vesi- ja jälkityö 17.6., 1.7., 22.7.2023

- Mejä 19.-21.7.

- Bassetit: 10.-11.6., 18.-20.7.2023

- NKM käytännön metsätyskoe 10.8.

- koirakokeitten maasto ilmoitettava vähintään 2vk ennen koetta päälekkäisyyksien välttämiseksi - poislukien ns. pitkä koe.

 

 

14.Uudet jäsenet (anomus 2022)

- Heikkilä Helena (mv), Korva Luukas (mv), Vihelä Aliina (mv), Manninen Jan, Laakko Tiina, Puurula Ossi, Kauppi Johanna (mv)

 

15. Jäsenanomukset (2023)

- Nikula Eevert, Kolehmainen Esko, Jukola Outi, Ahola Joni, Koivuoja Kimmo (vk), Isopahkala Leevi, Isopahkala Petrus, Göös Marko (vk)- ei korttia, Kärjä Maritta (mv)

 

16. Muut asiat

- vieraskortit mahdollista maksaa verkkopankilla seuran tilille FI71 5099 0740 0081 65. Muistettava mainita saaliseläin, metsästäjän nimi, seuran jäsenen nimi ja päivämäärä. Tulostakaa kuitti mukaan tai kuvakaappaus pankin maksukuitista.

- Lupapaperit oltava mukana pyynnissä

- Riistakolmiolaskenta 22.7.- 6.8.

- Rhy suosittaa vesilintujen ruokinnasta luopumista

- HIRV-tuomarikurssi Rahjassa 2.8.2023 klo 18

- DRAJ-tuomarikurssi Oulaisissa 18.8.2023 klo 18

- keskusteltiin ilveksenpyynnistä - yhteislupa toisten seurojen kanssa. Ilveslupa haettava 15.9. mennessä.

 

17.Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 19.48