Uutiset

30.6.2020Metsästäjätutkinto 2020Lue lisää »8.5.2020AMPUMAKOKEESTALue lisää »24.1.2020VIERASKORTTIEN OSTAMISESTALue lisää »

Kesäkokous 4.8.2019

ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUS  4.8.2019

1. Kokouksen avaus  - Eino Puraselle kunniajäsenen arvo                                                                                           
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
 

7. Vesilinnunpyynti

  pyyntiaika: valtion aika
 rauhoitusalueet:1.Kuljunsillalta alaspäin - Vääräjoki
                            2.Tyngän sillalta Äijänsatamaan
                            3.Kivijärvi
                            4.Ylivieska-tie- Sipintie- Kalajoki- 8-tie
                            5.Roope Heikkilän viljelysmaat

                            6.Mty Ranta-Heikkilän viljelysmaista Pirttineva

  Kari Ojala pidättänyt itselleen oikeuden vesilinnunpyyntiin maillaan

vieraskortit: vain Letonlahdelle päiväkortti 20€                                    

- elokuulla luotiaseet kielletty, vesilintujen ampuminen veneestä sallittu

- leiripaikat pidettävä siistinä, muistetaan lain määräämät säännöt aloitusajasta

- muistetaan poistaa ojista siltarakennelmat eikä jätetä ajoneuvoja liikenteen esteeksi

- AMPUJA KERÄÄ AMPUMANSA HYLSYT MAASTOSTA

- pelloilla saa pyytää sitten, kun sato on korjattu

- moottoriajoneuvolla ajaminen pelloilla on kielletty

8. Metsäkanalinnunpyynti

Hallituksen esitys:
mahdollisuus käyttää kyyhkysenpyynnissä pienoiskivääriä (reunasytytteinen luoti käytössä), muuten luotiaseitten käyttö metsästyksessä elokuulla kielletty
vieraskortteja kyyhkysen pyyntiin jäsenen seurassa 10.-19.8.19 välisenä aikana 20€/päivä tai 65€/kausi (10pv)
- HYLSYT POIS MAASTOSTA
riistapellon tekemiseen maanomistajan lupa
kiintiö: 2 kanalintua, joista toinen saa olla metso pyyntiajan 2 viimeisenä viikkona.  Metsosaalis ilmoitettava sihteerille. Vieraspyynti 20€/pv isännän mukana-saalis pois isännän kiintiöstä,metsäpyylle ei kiintiötä
- rauhoitetaan:  koppelo, peltopyy, riekko, fasaanikana ja -kukko, fasaanikukon saa pudottaa koirakokeessa 

- seura suosittelee naarasteeren rauhoittamista

- fasaaninpyynnistä päättää kanakoirajaosto                                             
   

9. Jäniksenpyynti

Hallituksen esitys:
ei kiintiötä metsäjänikselle eikä rusakolle, valtion pyyntiaika
- piharusakoille "porukkapyynti" sovittuna ajankohtana, kiinteistön omistajalta kysyttävä lupa
vieraskortteja 20€/pv tai 65€/kausi jäsenen mukana

10.Hirvenpyynti

käsitellään hirvikokouksessa 22.9.2019 klo 19, samassa kokouksessa esitetään 2020 talvikokoukseen mielipide syksyn 2020 hirvenpyynnin vieraspyynnistä
syksyn 2019 hirvenpyyntiin otetaan vieraita: yritysjäsen 300€/pv, seuran jäsenen mukana henkilöjäsen 50€/pv.

- jos vieras haluaa sarvet trofeeksi, hän maksaa seuran tilille 100€/piikki, otettava huomioon mahdollinen sarvirajoitus

      

11.Kaurispyynti

Hallituksen esitys:
- 1 kauris/metsästäjä -henkilökohtainen kiintiö,
- hallituksella mahdollisuus rajoittaa pyyntiä
- kaadosta ilmoitus Tuomas Laakolle 0504686291 kaatopäivänä. Jos kaatoa ei ilmoiteta, kaatajalta evätään kauriinpyynti seuraavana syksynä (talvikokouksen päätös)

- porukkapyynti mahdollista kuten v. 2018 (väh.2 hlöä)
- pyyntiaika 1.9.2019 - 31.1.2020, ei kevätpyyntiä
- kiväärillä tai jousella metsästettäessä muistettava suorittaa merkkiammunta
- kauriinpyynnissä käytetään oranssia lakkia turvallisuuden vuoksi


                     
12.Ketun- ja pienpetopyynti

- pienpetopyynnissä (kettu+supi) mahdollisuus käyttää houkutuspyyntiä ja elokuulla luotiasetta
seurojenvälinen sopimus voimassa
- vieraskortteja pienpetopyyntiin jäsenen mukana 20€/kausi
 

13.Koirakokeet

- annetaan maastoja ajo-, haukku- kanakoira- ja palveluskoirakokeisiin
- kokeista ja koemaastoista tarkemmin tapahtumakalenterissa

14.Uudet jäsenet

- Vähäkangas Aleksi, Siirtola Toni, Isopahkala Einari, Hannula Viljami(mv), Ruhkala Tarja, Peltonen Esko, Peltonen Antti, Mäkelä Saku, Saarela Katri, Isopahkala Albert, Puranen Laura, Harju Maria, Kärjä Janne(mv), Nuorala Veikka(mv), Hannula Jyrki(mv)

Jäsenanomukset 1.vuosi vuosikortilla: Myllykangas Markus, Ikola Pasi, Niemi Santeri, Lahti Henri(vk), Dimitrov Georgi(vk)

2.mets.tutkinto/jäsenanomukset: Vihelä Veera, Rautakoski Atte, Isopahkala Viljami, Isopahkala Julius, Isopahkala Elias, Nikula William

15.Muut asiat

VIERASKORTIT RAUTION URHEILULIIKKEESTÄ

-vieraskortit mahdollista maksaa myös nettipankilla OP kalajoki tilille: FI71 5099 0740 0081 65,  kuittiin metsästäjän ja seuran jäsenen nimi, pyynnin kohde (kyyhky,teeri,jänis,pienpeto) ja pyyntiaika. Tuloste ja lupapaperit mukaan!

- Kiinnitetään huomiota hyvään metsästyskäyttäytymiseen ja maanomistajien ym maastossa liikkuvien ihmisten huomioon ottamiseen

- vältetään metsäautoteillä ajamista kiireellisten peltotöitten aikana, väistetään työkoneita ja ajetaan hitaammin

- pelloilla ajaminen moottoriajoneuvolla kielletään

- Letolla rauhoitettu tila Nr:o 208-402-1-406

16.Kokouksen päättäminen