KALAJOEN ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURAN TALVIKOKOUS 28.1.2024 HYÖTYPYTINGILLÄ KLO 19

1. KOKOUKSEN AVAUS     


- Pekka Nuorala avasi kokouksen.

                Palkittiin:

Riistahirmun Fenix kolmoisvalio (om. Pia ja Markku Juola) 

Lapinvuoren Nova KVA  hirvi (om. Janne Puranen)

Humbakan Into FI KVA Nome-B (om. Nuorala Päivi ja Pekka)

Hilipan Halti CIB (om.Nuorala Esa)


2. KOKOUKSEN PJ:N JA SIHTEERIN VALINTA

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pyörre ja sihteeriksi Tuomas Laakko.


3. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN (2) JA 

    ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

-Valittiin Joni Jaakola ja Jorma Jaakola.


4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN  KÄSITTELY

-Työjärjestys hyväksyttiin.


6. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS V:LTA 2023

- Kokouksen puheenjohtaja Jari Pyörre esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2023. 


7. ESITETÄÄN TILIKERTOMUS V:LTA 2023

-Pekka Nuorala esitti tilikertomuksen. Tilikertomus hyväksyttiin.


8. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

- Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.


9. TOIMITETAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI

Esitetty Pekka Nuoralaa. Kannatettu ja valitu.


10. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET

- Erovuorossa: Isopahkala Samuli, Vehviläinen Henry ja Heusala Harri Esitetty että erovuoroiset jatkaa. Kannatettu ja valittu.


11.TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA  VARATOIMINNANTARKASTAJIEN (2) VALINTA

- 2023 vuonna Alasimi Taisto ja Junnikkala Heikki

        varalla: Stolp Pekka ja Jaakola Jorma, samat jatkavat.


12. PÄÄTETÄÄN §4, §5 JA §8 SÄÄNTÖMUUTOKSET

Johtokunnan laatimista sääntömuutoksista äänestettiin ja koska johtokunnan esitys ei saanut riittävän suurta kannatusta, sääntömuutosehdotus hylättiin. Johtokunta muotoilee sääntömuutosehdotuksen uudelleen kesäkokoukseen.


13. MÄÄRÄTÄÄN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS SEKÄ HINNAT   VIERASKORTEILLE SEKÄ PÄÄTETÄÄN HIRVENPYYNNIN VIERASPYYNNISTÄ SYKSYLLE 2024

     - johtokunnan esitys:

*koejäsen 30€

*jäsenmaksu 30€, vuosikortti 65€  

*liittymismaksu 35€, alle 20v 18€

*vieraskortit kyyhkysenpyynti 20€/pv tai 65€/kausi jäsenen seurassa, jäniksenpyyntiin jäsenen mukana 20€/pv tai 65€/kausi

  (huom! kyyhkysenpyynti 10.-19.8.)

*pienpetopyyntiin 20€/kausi jäsenen mukana

*syksyn 2023 hirvikokouksen päätös ja hallituksen esitys, ettei oteta vieraita syksyn 2024 hirvenpyyntiin

Hyväksytty johtokunnan esitys.


14. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2024

- Puheenjohtaja esitti suunnitelman ja talousarvion. Hyväksyttiin.


15. VALITAAN EDUSTAJAT KENNELPIIRIN KOKOUKSEEN 2024

  Kotiaho Jari - varalla Laakko Tuomas

Kauppi Terho - varalla Manninen Marjo

Juola Markku - varalla Juola Pia


16. PÄÄTETÄÄN RHY:LLE TEHTÄVISTÄ ESITYKSISTÄ

- Vuosikokous 12.2.2024 klo 19 Raution metsästysmaja

- Keskusteltiin SRVA toiminnasta ja sen tulevaisuudesta.

- Ei noussut esityksiä RHY:lle.


17. VALITAAN JAOSTOJEN JÄSENET

- Pekka Tuomainen eroaa maanvuokrajaostosta, muilta osin samat jatkavat.


18. KOIRAKOKEET JA MAASTOANOMUKSET

  - venäjänajokoirien kettumestaruus 20.1.2024

    - Bassetit 8.-9.6. ja 16.-28.7.2024

    - KaEr vesi-ja jälkityökokeet 20.7., 3.8. ja 9.9.2024

    - KaEr metsätyö 9.9.2024

      (yhteyshenkilöinä Eskelinen Tiina ja Haapanen Jouni  0445685519)

    - DRAJ PM 23.11.2024

    - ns. pitkissä kokeissa on hyvä ilmoittaa koepäivä ja maasto päällekkäisyyksien välttämiseksi


19. MUUT ASIAT     

- Ritva Nuorala jättämässä sihteerin tehtävän. Johtokunta valitsee uuden sihteerin järjestäytymiskokouksessa.

    - vieraskorteissa mainittava eteläpuolen jäsenen nimi, jonka kanssa on pyynnissä, pyydettävä riista ja pyyntipäivä

    - Johtokunta tarkastelee Hyötypytingin vakuutusta, pitäisikö vakuutusarvoa korottaa.

- Johtokunta tarkastelee sähkösopimusta ja tarvittaessa päivittää kannattavampaan.


20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

. puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:15