KALAJOEN ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURAN TALVIKOKOUS 29.1.2023 HYÖTYPYTINGILLÄ KLO 19

1. KOKOUKSEN AVAUS

-Pekka Nuorala avasi kokouksen. Hän kertoi hieman vuoden pyynneistä. Pyyntivuosi meni hyvin, vaikka pieniä soraääniä kuului.

-Palkitaan: Riistahirmun Fenix SM1 jänis (om.Pia ja Markku Juola)

Havukkamäen Kosmos KVA hirvi (om.Janne Puranen)

Vähäoja Mauri 70v (viiri toimitettu)

 

2. KOKOUKSEN PJ:N JA SIHTEERIN VALINTA

-Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pyörre ja sihteeriksi Ritva Nuorala

 

3. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

-Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teemu Savula ja Teijo Liias, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

 

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN KÄSITTELY

-Työjärjestys hyväksyttiin.

 

6. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS V:LTA 2022

-Puheenjohtaja Pyörre esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2022. Toimintakertomus hyväksyttiin.

 

7. ESITETÄÄN TILIKERTOMUS V:LTA 2022

-Jari Pyörre esitteli tilikertomuksen. Tilikertomus hyväksyttiin.

 

8. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

-Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin.hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

9. TOIMITETAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI

-Pekka Nuorala jatkaa metsästysseuran puheenjohtajana vuonna 2023.

 

10. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET

-erovuorossa: Kantola Pekka, Laakko Tuomas, Kurikkala Markku

Pekka Kantolan tilalle valittiin Teijo Liias.

 

11.TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN (2) VALINTA - 2023

-Alasimi Taisto ja Junnikkala Heikki varalla: Stolp Pekka ja Jaakola Jorma

 

12. MÄÄRÄTÄÄN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS SEKÄ HINNAT VIERASKORTEILLE SEKÄ PÄÄTETÄÄN HIRVENPYYNNIN VIERASPYYNNISTÄ SYKSYLLE 2023

-hallituksen esitys:

koejäsen 30€

jäsenmaksu 30€

vuosikortti 65€

liittymismaksu 35€

alle 20v 18€

Ilmaiset maanvuokrajäsenet saavat maksaa 30 euron jäsenmaksun, jos haluavat.

Vieraskortit:

kyyhkysenpyynti 20€/pv tai 65€/kausi jäsenen seurassa (huom! kyyhkysenpyynti 10.-19.8.)

jäniksenpyyntiin jäsenen mukana 20€/pv tai 65€/kausi

pienpetopyyntiin 20€/kausi jäsenen mukana

hirvenmetsästyksen vieraat syksyllä 2023. Hirvikokous ehdotti, koska hirvimäärä on pieni, kokous päätti ettei vieraita hirvenpyyntiin oteta syksyllä 2023.

 

13.VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023 

-Puheenjohtaja esitteli talousarvion. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

 

14. VALITAAN EDUSTAJAT KENNELPIIRIN KOKOUKSEEN 2023

Kotiaho Jari - varalla Laakko Tuomas

Kauppi Terho - varalla Manninen Marjo

Juola Markku - varalla Juola Pia

 

15. PÄÄTETÄÄN RHY:LLE TEHTÄVISTÄ ESITYKSISTÄ

-Rhy:lle esitetään, että joka seura säästäisi hirvenpyynnissä naaraita kannan lisäämiseksi. Hirvi-isäntä Tuomas Laakko kertoi syksyn hirvikannasta. Osalla seuroista ei ollut naaraita ja osalla ei ollut sonneja. Seurat ovat tietoisia huonosta hirvikannasta. Mietinnässä on, miten rhy:n alueella saataisiin hirvikantaa nousemaan niin, että pyyntihirviäkin olisi tarjolla.

 

16. VALITAAN JAOSTOJEN JÄSENET

-Kenneljaostosta Tuomas Laakko jää pois ja Nuorala Erkki, jonka tilalle tulee Vihelä Roosa.

 

17. KOIRAKOKEET JA MAASTOANOMUKSET

-Bassetit 10.-11.6. ja 18.-20.7.2023 

- KaEr vesi-ja jälkityökokeet 17.6. 1.7., 22.7.2023

-KaEr metsätyö 8.9.2023 (yhteyshenkilöinä Eskelinen Tiina ja Haapanen Jouni 0445685519)

-ns. pitkissä kokeissa on hyvä ilmoittaa koepäivä ja -maasto päällekkäisyyksien välttämiseksi. Jos maastoa ei käytetä, olisi hyvä ilmoittaa se, tarpeeksi aikaisin, että alueelle pääsisi pyyntiin.

 

18. MUUT ASIAT

-Tuulivoimapuisto (n.20 myllyä) on tulossa Tyngälle. Metsästysseuran kannattaa hyödyntää tuulimyllyfirmoja, joilta on mahdollista saada avustusta seuran toimintaan. Seuran hallitus tekee tuulimyllyfirmoille avustuksista. Firmoilta pitää selvittää yhteyshenklö, jolle anomus toimitetaan.

-vieraskorteissa mainittava eteläpuolen jäsenen nimi, jonka kanssa on pyynnissä, pyydettävä riista ja pyyntipäivä - kanalintumääristä oli pientä keskustelua

 

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

kokous päätettiin klo 20.34